Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po - Pi 9:00 - 17:00
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 59,01 € a máte dopravu ZADARMO
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel

Predávajúci pre firmy:

EVITABRIDAL, s.r.o.

Tešedíkovo 665

925 82  Tešedíkovo

IČO: 47517247

DIČ: 2023934737

IČ DPH: SK2023934737

zap. v Okresný súd Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo 33212/T

Firma je platcom DPH!

 

Predávajúci pre bežného spotrebiteľa:

Eva Takáčová - Décorations Evitabridal

Tešedíkovo 665

925 82. Tešedíkovo

IČO 44949936

zap. v Okresný úrad Šaľa Číslo živnostenského registra: 450-10846

Firma nie je platcom DPH!

 

Orgán dozoru:  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, ul. Staničná 9, 950 50 Nitra

 

1.Objednávka

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom eshopu www.evitabridal.sk alebo písomnou formou: e-mailom

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ.

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru emailom alebo telefonicky.

Prosíme o precízne vypĺňanie dodacích a fakturačných údajov nakoľko dodatočné dopĺňanie údajov ako je IČO, DIČ resp. IČ DPH a taktiež zmena súkromnej osoby na firmu po odoslaní objednávky nie je možná!

 

2. Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom pošty alebo kuriéra spolu s faktúrou, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.

V prípade, že sú všetky položky objednávky na sklade je tovar odoslananý do 2 - 5 pracovných dní.

Tovar, ktorý je na objednávku odosielame do 10 - 14 pracovných dní (mimo víkendov, sviatkov a dovolenky), ak nie je pri tovare uvedné ináč.

V prípade platby bankovým prevodom táto doba začína plynúť nasledujúcim dňom po prijatí platby na účet.

V prípade, že sa stane, že uvedený tovar sa medzičasom vypredá a nie je skladom, kupújúci bude o tom včas informovaný emailom alebo telefonicky.

 

Svadobné poháre, keramiku a krehký tovar posielame výhradne kuriérom!

 

3. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.

 

POŠTOVNÉ SLOVENSKO:

Kuriér pri platbe vopred na účet - 3,30€

Kuriér pri platbe na dobierku - 4,30€

Kuriér nad 59€ - ZDARMA


Akciové ceny

Predávajúci ponúka v  eshope aj akciové ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto zľavy zmeniť, platné sú v momente objednávky a zaradené do kategórie AKCIA.

 

4. Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Ak si kupujúci neprevezme tovar bude povinný v súlade s §420 a §442 Občianského zákonníka zaplatiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla predávajúcemu porušením povinnosti kupujúceho prevziať tovar.


5. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku do 24 hodín od vytvorenia objednávky a to emailom alebo telefonicky.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou za použitia formuláru, ktorý je zasielaný v prílohe potvrdzujúceho emailu po uskutočnení objednávky. Musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený,  musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. 

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

6. Záruka a servis

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky), za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou(alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru.

 

7. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov by sme Vás chceli informovať o tom, že potvrdením objednávky nám ako náš zákazník umožňujete, aby spoločnosť EVITABRIDAL, s.r.o. ako správca údajov evidovala, spracovala alebo použilia Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail), v súlade s týmto zákonom, na účely zasielania tovaru. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov.

 

8. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť Všeobecné obchodné podmienky, Dodacie podmienky a Reklamačné podmienky. Môže ich meniť aj bez súhlasu Zákazníka. Je však povinný o týchto zmenách riadne a včas informovať.

Všetky obrázky a texty sú chránené autorským právom podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a ich šírenie je možné len s našim súhlasom.

Newsletter
TOPlist
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.