🚚 DOPRAVA ZADARMO NAD 69€
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po - Pi 9:00 - 16:00
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 69,01 € a máte dopravu ZADARMO
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Predávajúci:

Eva Tákáčová - Décorations Evitabridal

IČO: 44949936

DIČ: 1074508556

Zap. v OÚ Šaľa, číslo živnost. regista 450-10846

Firma nie je platcom DPH!

Orgán dozoru:  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, ul. Staničná 9, 950 50 Nitra

 

1. Objednávka

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom eshopu www.evitabridal.sk alebo písomnou formou: e-mailom

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ.

 

2. Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom kuriéra spolu s faktúrou, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Tovar, ktorý je skladom odosielame do 2 pracovných dní.

Handmade produkty odosielame do 3 pracovných dní.

Tovar, ktorý je na objednávku odosielame do 10 - 14 pracovných dní ak nie je pri tovare uvedné ináč.

V prípade platby bankovým prevodom táto doba začína plynúť nasledujúcim dňom po prijatí platby na účet.

V prípade, že sa stane, že uvedený tovar sa medzičasom vypredá a nie je skladom, kupújúci bude o tom včas informovaný emailom alebo telefonicky.

 

3. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena je aktuálna pri záväznom objednávaní a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny produktu v budúcnosti. Všetky ceny produktov sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.

Kuriér DPD:

Kuriér platba vopred  - 3,80€

Kuriér dobierka - 4,90€

DPD odberné miesto:

DPD odberné miesto platba vopred - 3,30€

DPD odberné miesto dobierka - 4,40€

Doprava zadarmo nad 69€

 

4. Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní zásielky prosím skontolujte fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, oznámte nám túto skutočnosť a so zasielateľskou spoločnosťou spíšte Zápis o škode na zásielke.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

5. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou za použitia formuláru, ktorý je zasielaný v prílohe potvrdzujúceho emailu po uskutočnení objednávky. Musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Tovar nám, prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. 

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu a iných nákladov a poplatkov.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

6. Záruka a servis

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky), za dodanie správneho tovaru. 

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru.

 

7. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov by sme Vás chceli informovať o tom, že potvrdením objednávky nám ako náš zákazník umožňujete, aby spoločnosť Eva Takáčová - Décorations Evitabridal ako správca údajov evidovala, spracovala alebo použilia Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail), v súlade s týmto zákonom, na účely zasielania tovaru. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov.

 

8. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť Všeobecné obchodné podmienky, Dodacie podmienky a Reklamačné podmienky. Môže ich meniť aj bez súhlasu Zákazníka. Je však povinný o týchto zmenách riadne a včas informovať.

Všetky obrázky a texty sú chránené autorským právom podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a ich šírenie je možné len s našim súhlasom.

© Copyright 2010 - 2023 Evitabridal.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk